Resultaterne for weekendturen til Stensballegård og Tange Sø.

Tange Sø-matchen druknede i regn, og der blev kun spillet ni tællende huller.

Del siden